NOTRE GENEALOGIE


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Aujourd'hui le 18 / Feb / 2019 08:02:54

Descendance REDOUTEY Jean Claude

 1. M1.2 - REDOUTEY Jean Claude (o 1696 + 1766) x n1.2 - COLLETEY Françoise (o 1705 + 1770)
 2. .. O1.10/M1.2/n1.2 - REDOUTEY Pierre Louis (o 1740 + 1794) x o2.10/N1.4/n1.4 - DELHOTAL Marie Joseph (o 1740 + 1810)
 3. .... P1.0/O1.10/o2.10 - REDOUTEY Alexis (o 1763 + 1763)
 4. .... P2.0/O1.10/o2.10 - REDOUTEY Pierre (o 1765 + 1765)
 5. .... p3.0/O1.10/o2.10 - REDOUTEY Anne Joseph (o 1766 + ?) x P1.0 - CARDOT Nicolas (o 1766 + ?)
 6. .... p4.2/O1.10/o2.10 - REDOUTEY Pierrette (o 1768 + ?)
 7. ...... q1.0/p4.2 - REDOUTEY Marie Thérèse (o ? + 1794)
 8. .... p4.2/O1.10/o2.10 - REDOUTEY Pierrette (o 1768 + ?) x P1.0 - SIRVAUX Claude Joseph (o 1775 + ?)
 9. ...... Q1.0/p4.2/P1.0 - SIRVAUX Claude Joseph (o 1798 + 1799)
 10. .... P5.0/O1.10/o2.10 - REDOUTEY Pierre Etienne (o 1771 + ?)
 11. .... P6.0/O1.10/o2.10 - REDOUTEY Jean Claude (o 1773 + ?)
 12. .... p7.0/O1.10/o2.10 - REDOUTEY Jeanne Barbe (o 1776 + 1777)
 13. .... p8.0/O1.10/o2.10 - REDOUTEY Marguerite (o 1777 + 1780)
 14. .... p9.0/O1.10/o2.10 - REDOUTEY Françoise (o 1780 + 1785)
 15. .... p10.13/O1.10/o2.10 - REDOUTEY Marie Joseph (o 1784 + 1845) x P11.16/O2.13/o1.13 - GIROMAGNY François (o 1777 + 1853)
 16. ...... Q1.0/P11.16/p10.3 - GIROMAGNY Claude Joseph (o 1804 + 1864) x q1.0 - LEMERCIER Geneviève Virginie (o 1813 + ?)
 17. ...... Q2.6/P11.16/p10.13 - GIROMAGNY Joseph Honoré (o 1806 + 1862) x q1.6/P1.1/p1.1 - LAPREVOTE Anne Françoise (o 1803 + 1873)
 18. ........ R1.4/Q2.6/q1.6 - GIROMAGNY Victor Joseph (o 1832 + 1899) x r3.4/Q1.3/q5.3 - DECHAMBENOIT Eulalie (o 1835 + 1911)
 19. .......... s1.0/R1.4/r3.4 - GIROMAGNY Fanie Célestine (o 1854 + 1903)
 20. .......... s2.0/R1.4/r3.4 - GIROMAGNY Alphonsine Elise (o 1856 + 1890) x S2.0/Q3.3 - GUYOT Jules Alexis (o 1852 + 1890)
 21. .......... s3.1/R1.4/r3.4 - GIROMAGNY Marie Sophie (o 1858 + ?) x S4.1/R1.5/r4.5 - BRENET Auguste Joseph (o 1856 + ?)
 22. ............ S1.1/S4.1/s3.1 - BRENET Albert Alphonse (o 1875 + ?) x s1.0 - BERT Louise Ernestine
 23. .......... s4.0/R1.4/r3.4 - GIROMAGNY Marie Augustine (o 1860 + 1862)
 24. ........ R2.3/Q2.6/q1.6 - GIROMAGNY Pierre Célestin (o 1834 + 1913) x r1.3/Q1.7/q1.7 - GROSJEAN Julie Eugénie (o 1843 + ?)
 25. .......... S1.7/R2.3/r1.3 - GIROMAGNY Marie Joseph (o 1863 + 1930) x s1.7/R1.1/r1.1 - DUGUE Léontine Alphonsine (o 1866 + 1953)
 26. ............ T1.0/S1.7/s1.7 - GIROMAGNY Eugène Joseph (o 1888 + ?)
 27. ............ t2.3/S1.7/s1.7 - GIROMAGNY Hélène Julie Stéphanie (o 1890 + 1983) x T3.3/S4.3/s1.3 - GANDOIS Alexis Emile (o 1882 + 1970)
 28. .............. u1.0/T3.3/t2.3 - GANDOIS Andrée Ernestine Léontine (o 1911 + 1911)
 29. ............ T3.1/S1.7/s1.7 - GIROMAGNY Roger (o 1891 + ?)
 30. ............ t4.0/S1.7/s1.7 - GIROMAGNY Germaine (o 1891 + ?)
 31. ............ T5.0/S1.7/s1.7 - GIROMAGNY Albert (o 1891 + ?)
 32. ............ t6.0/S1.7/s1.7 - GIROMAGNY Suzanne Marie Eugénie (o 1892 + 1892)
 33. ............ t7.0/S1.7/s1.7 - GIROMAGNY Suzanne Albertine (o 1893 + 1893)
 34. .......... S2.0/R2.3/r1.3 - GIROMAGNY Constant Albert (o 1865 + 1866)
 35. .......... S3.0/R2.3/r1.3 - GIROMAGNY Emile Joseph (o 1869 + ?)
 36. ........ R2.3/Q2.6/q1.6 - GIROMAGNY Pierre Célestin (o 1834 + 1913) x r1.0 - NICOLAS Françoise
 37. ........ R3.0/Q2.6/q1.6 - GIROMAGNY François Alphonse (o 1835 + 1909) x r1.0 - FAIVRE Marie Mélitine (o 1838 + 1912)
 38. ........ R4.3/Q2.6/q1.6 - GIROMAGNY Louis Joseph (o 1838 + ?) x r2.3/Q1.3/q1.3 - PIERRE Elisa (o 1840 + 1899)
 39. .......... S1.0/R4.3/r2.3 - GIROMAGNY Victor Jules (o 1866 + ?) x s1.0 - JOLY Marie Claire Victorine (o 1873 + ?)
 40. .......... S2.2/R4.3/r2.3 - GIROMAGNY Joseph Célestin (o 1871 + ?) x s1.2 - SARCELLE Marie Amandine (o 1876 + ?)
 41. ............ t1.0/S2.2/s1.2 - GIROMAGNY Marie Marguerite Victorine Angèle (o 1897 + 1978)
 42. ............ t2.0/S2.2/s1.2 - GIROMAGNY Jeanne Marie Madeleine (o 1899 + 1986)
 43. .......... S3.0/R4.3/r2.3 - GIROMAGNY Joseph Auguste (o 1873 + 1873)
 44. ........ r5.0/Q2.6/q1.6 - GIROMAGNY Marguerite Augustine (o 1840 + 1842)
 45. ........ R6.0/Q2.6/q1.6 - GIROMAGNY François Adolphe
 46. ...... q3.0/P11.16/p10.13 - GIROMAGNY Louise Desirée (o 1808 + 1811)
 47. ...... q4.0/P11.16/p10.13 - GIROMAGNY Anne Françoise Pascale Reine (o 1810 + 1811)
 48. ...... Q5.0/P11.16/p10.13 - GIROMAGNY Joseph Eugène (o 1812 + 1887) x q1.0 - VIGNIER Françoise (o 1799 + ?)
 49. ...... Q6.5/P11.16/p10.13 - GIROMAGNY Joseph Isidore (o 1814 + 1876) x q1.0 - THIERRY Claude Françoise (o 1811 + 1839)
 50. ...... Q6.5/P11.16/p10.13 - GIROMAGNY Joseph Isidore (o 1814 + 1876) x q5.5/P4.10/p1.8 - GRANDJEAN Jeanne Françoise Astasie ( o 1813 + 1890)
 51. ........ r1.0/Q6.5/q5.5 - GIROMAGNY Sophie Séraphine (o 1835 + ?) x R1.0 - GERHARDSTEIN Charles Georges (o 1836 + ?)
 52. ........ r2.0/Q6.5/q5.5 - GIROMAGNY Joséphine (o 1840 + ?) x R1.0 - CUNEY Xavier Adolphe (o 1844 + ?)
 53. ........ R3.1/Q6.5/q5.5 - GIROMAGNY Charles (o 1842 + 1915) x r2.1/Q6.6/q10.6 - DELHOTAL Françoise Elise Caroline (o 1835 + 1917)
 54. .......... S1.2/R3.1/r2.1 - GIROMAGNY François Xavier (o 1861 + 1910) x s7.2/R1.9/r5.9 - BEGEY Delphine Aurélie (o 1868 + 1936)
 55. ............ T1.4/S1.2/s7.2 - GIROMAGNY Paul Louis (o 1891 + 1968) x t1.4/S2.3/s3.3 - BALLAY Delphine Marie Louise (o 1890 + 1968)
 56. ............ t2.1/S1.2/s7.2 - GIROMAGNY Marie Joséphine (o 1892 + 1976) x T1.1 - LOYON Charles Louis (o 1890 + 1976)
 57. .............. t1.0/T1.1/t2.1 - GIROMAGNY Suzanne Louise (o 1910 + ?)
 58. ........ R4.0/Q6.5/q5.5 - GIROMAGNY Louis Désiré (o 1845 + ?)
 59. ........ r5.0/Q6.5/q5.5 - GIROMAGNY Louise Aurélie (o 1850 + 1854)
 60. ...... Q7.0/P11.16/p10.13 - GIROMAGNY Joseph Constance ( o 1816 + 1817)
 61. ...... Q8.2/P11.16/p10.13 - GIROMAGNY Jean Baptiste Auguste (o 1818 + ?) x r1.2 - PORTIER Anne Louise (o 1821 + ?)
 62. ........ r1.0/Q8.2/r1.2 - GIROMAGNY Marie Alexandrine (o 1850 + 1909) x R2.0 - MARGAINE Jean Alexandre (o 1837 + ?)
 63. ........ r2.0/Q8.2/r1.2 - GIROMAGNY Marguerite Eugénie (o 1855 + ?) x R1.0 - CHARDIN Joseph (o 1831 + ?)
 64. ...... q9.1/P11.16/p10.13 - GIROMAGNY Marguerite Désirée (o 1820 + ?)
 65. ........ R1.0/q9.1 - GIROMAGNY Mort Né (o 1847 + 1847)
 66. ...... q9.1/P11.16/p10.13 - GIROMAGNY Marguerite Désirée (o 1820 + ?) x Q2.0/P1.2/p1.2 - JACQUET Bonaventure (o 1817 + ?)
 67. ...... R10.7/P11.16/p10.13 - GIROMAGNY Joseph Désiré (o 1822 + 1896) x q1.7 - JACQUET Josèphe (o 1814 + 1876)
 68. ........ R1.4/R10.7/q1.7 - GIROMAGNY Désiré Hippolyte (o 1843 + 1894) x r7.1/Q1.9/q1.9 - ROMARY Françoise Adélaïde (o 1846 + 1871)
 69. ........ R1.4/R10.7/q1.7 - GIROMAGNY Désiré Hippolyte (o 1843 + 1894) x S1.3/R1.1/q1.1 - PETITJEAN Marie Eléonore (o 1854 + 1894)
 70. ........ R2.0/R10.7/q1.7 - GIROMAGNY Louis Victor (o 1848 + 1850)
 71. ........ R3.0/R10.7/q1.7 - GIROMAGNY Aristide Joseph (o 1850 + ?)
 72. ........ S4.0/R10.7/q1.7 - GIROMAGNY Sélestin Auguste (o 1852 + 1853)
 73. ........ S5.0/R10.7/q1.7 - GIROMAGNY Joseph Hippolyte (o 1854 + 1854)
 74. ........ S6.0/R10.7/q1.7 - GIROMAGNY Auguste (o 1854 + 1854)
 75. ........ s7.1/R10.7/q1.7 - GIROMAGNY Joséphine Augustine (o 1856 + ?) x R1.1/r1.1 - COLNOT Gustave (o 1848 + ?)
 76. ...... r11.2/P11.16/p10.13 - GIROMAGNY Adélaïde (o 1824 + ?) x Q1.2/Q1.1/q1.1 - JOAM Pierre (o 1820 + ?)
 77. ...... R12.2/P11.16/p10.13 - GIROMAGNY Charles Auguste (o 1826 + 1909) x q1.2/P1.1/p1.1 - CLERC Jeanne Claude Elise (o 1819 + 1889)
 78. ...... R13.5/P11.16/p10.13 - GIROMAGNY Joseph Xavier (o 1829 + 1885) x r1.5 - CHOLLEY Marie Augustine (o 1830 + 1905)
 79. .. O2.0/M1.2/n1.2 - REDOUTEY Jacque